Corian®

Alla färgprover som  visas i trycksaker eller på Internet är avsedda endast för preliminärt  urval av färger. Kontakta oss angående

din närmaste möbelsalong på din  bostadsort, där du kan välja önskad färg från

den officiella DuPont ™ Corian® provlåda.


Hänvisning till färgpaletten i DuPont ™ Corian sidan


 

Iš šių spalvų gaminamų gaminių kaina yra ženkliai mažesnė, lyginant su kitomis spalvomis, priklausančiomis toms pačioms kainų grupėms.